lørdag den 11. april 2015

Knud i Karstadt

Skærtorsdag er hverdag i Tyskland, så da strømmer en hoben danskere der  ned for at købe ind. Det gjorde vi også - sammen med vores påskegæst og Knud.
Her er han ser han på varerne i Karstadt. Kisten skulle se på urremme og undertøj. Hun købte nu ikke noget til trods for Knuds venlige bistand og gode råd!


Ingen kommentarer: